خرداد 26 1399کارآفرینی-و-باور-2

کارآفرینی و باور 2

در خرداد 26, 1399توسط مدیر اصلیتعداد بازدید 6971

تحقیقاتی که درحوزه کارآفرینی وافراد موفق انجام شده به این نتیجه رسیده اند که افراد کارآفرین زمانی که استارتاپ یا کسب وکار خودشان را راه اندازی کرده اند به اندازه 5سا ل یا 7سا ل کار وتلاش کرده اند تا توانسته اند حرفه ای بشونددرطول این چندین سال به اندازه هزاران ساعت وثانیه تجربه بدست آورده اندو این همان رمز موفقیت آنها بوده است .افراد کارآفرین درراستای هدف خودشان برنامه ریزی دقیق ومنظمی دارند هنگامی که میخواهند کاری را شروع کنند براساس اولویت مهم ترین کار خود را آغازمی کنند یعنی مهمترین کار را او

تحقیقاتی که درحوزه کارآفرینی وافراد موفق انجام شده به این نتیجه رسیده اند که افراد کارآفرین زمانی که استارتاپ یا کسب وکار خودشان را راه اندازی کرده اند به اندازه 5سا ل یا 7سا ل کار وتلاش کرده اند تا توانسته اند حرفه ای بشونددرطول این چندین سال به اندازه هزاران ساعت وثانیه تجربه بدست آورده اندو این همان رمز موفقیت آنها بوده است .افراد کارآفرین درراستای هدف خودشان برنامه ریزی دقیق ومنظمی دارند هنگامی که میخواهند کاری را شروع کنند براساس اولویت مهم ترین کار خود را آغازمی کنند یعنی مهمترین کار را اول انجام می دهند وبعد به سراغ کاربعدی میروند .این افراد قدرت واراده ای قوی دارند ایمان واعتقاد وبا وردارند نسبت به استارتاپشان .
فردی مقتدروبااقتدارهستند وتمرکز از اصول اولیه این افراد است اگرذهن متمرکزی داشته باشند کار رامتمرکز وپیوسته انجام خواهند داد واگرغیرازاین باشد موفق نمی شوند .
اگرواقعا میخواهیدفرد موفق وقابل احترامی درجامعه باشید باید برای موفق شدن خود دلیل داشته باشید کاغذی را بردارید ودلایل خودتان را بنویسید این نوشتن دلایل درذهن ناخوداگاه شما تاثیرشگرفی خواهد داشت .همانطورکه گفتیم یک فرد موفق انضباط دارد شماباید سال به سال ویا ماه به ماه ویا هفته به هفته ویا روز به روز برای خودتان برنامه منظم داشته باشید ودقت کنید که چقدرپس انداز کرده اید ویا چقدرپس انداز خواهید نمودزمانی که پس انداز ودرآمد شما زیاد شد بایدهمزمان با این موضوع اهداف ودلایل خودتان را هم بزرگ کنید .
همانطورکه گفتیم ,افراد موفق تصویرسازان خوبی هستند یعنی تصویری که از خودشان دارند تصویری مثبت وشایسته هست پس حواسمان به قدرت ذهنمان باشد. با قدرت ذهنتان می توانید سفری 10ساله به آینده داشته باشید ووضعیت خودتان را بررسی کنید این تخیل باعث می شود که ذهن شما بیدارشود وشما سختکوش تر وپرتلاش تر باشید تصویرذهنی شما مثل یک پرده نمایش هست بستگی دارد که بخواهید چه تصویری دراین پرده نمایش باشد همه اش بستگی به خودتان دارد .
یادتان باشد که خودتان را تخریب نکنید با خودتان قشنگ صحبت کنید مثبت سخن بگویید چون این واژه هایی که من وشما درزندگی روزمره خودمان بکارمیبریم بسیار تاثیرگذارند حتی درحرکات ما حالات روحی ما هم تاثیرگذارند, با خودمان غرغر نکنیم با خودمان مذاکره خوبی داشته باشیم این مذاکره با خودمان به معنی مکالمه درونی گفته می شود, اگرتفکر شما مثبت باشد درارتباطات وتعامل اجتماعی شما هم مثبت خواهد بود واگر منفی باشد درروابط شماهم تاثیر خواهد گذاشت .
واژه ها وکلمات وجملاتی مانند:به به –بسیار عالی – آفرین ویا من میتوانم این کار را انجام دهم معجزه میکند .یادمان باشد به قول اسکاول شیب ,کلام توعصای معجزه گرتوست .
افراد موفق وکارافرین خسته نمیشوند به خاطر اینکه الگوهای موفقی را درذهن خودشان دارند این الگوی موفق میتواند یک دکترویا یک مقام کشوری ولشکری دریک کشورباشد درمواقع چالشها فرد کارافرین  با خودش تکرارمیکند که اگرالگوی من در این موقعیت وچالش قرارمیگرفت چه میکرد؟همین باعث میشود که او ازپس مشکلات وچالش خود برآید وپیروزشود.
افراد موفق وثروتمند معمولا اگردرگروهی جای بگیرند وارد گروهی میشوند که برایشان سود ومنفعت داشته باشد یادتان باشد گروهی که برای همکاری انتخاب می کنید همه موارد ازجمله پوشش وظاهر وایده ورفتار وعملکردشان را درنظربگیرید بررسی کنید ببیند سودآوری دارد یا خیر؟
یادم هست درسمیناری شرکت کرده بودم یکی ازاساتید برجسته کلام زیبایی را مطرح کردند وگفتند :همیشه عقاب باشید یعنی همیشه سعی کنید برنده باشید وبا افراد برنده حشرونشرداشته باشید.همین لحظه های  شما وارتباطات شما وکتابهایی که درحال خواندنش هستید وحوزه کاریی که درحال حاضر برایش زحمت وتلاش دارید آینده شما را خواهدساخت سال بعد شما را خواهدساخت پس ریز بین باشیم .

سمیه نساجی وکیل پایه یک دادگستری

کارآفرین برتر کشور

نظرات
    نظر خود را بنویسید