خرداد 26 1399کارآفرینی-و-باور-1

کارآفرینی و باور 1

در خرداد 26, 1399توسط مدیر اصلیتعداد بازدید 6814

اگریک فرد کارآفرین را دیدید که زندگی خوب ومطلوبی دارد بدانید که تفکر ونگاهش دراین موضوع واقعا تاثیرگذاربوده قانونی بنام قانون انتظارنام دارد که میگوید اگرشما تفکری خوب ومثبت داشته باشید افرادخوب ومثبت واگرتفکری منفی وبد داشته باشید افراد بد ومنفی را به سوی خودتان جذب خواهید کردپس همه اینها بستگی به نگاه کارافرین ویک فرد موفق دارد برایان تریسی درخصوص این قانون میگوید: افکاری که شمادارید یا میتواند برعلیه شما باشد یا به نفع شما باشد .

اگریک فرد کارآفرین را دیدید که زندگی خوب ومطلوبی دارد بدانید که تفکر ونگاهش دراین موضوع واقعا تاثیرگذاربوده قانونی بنام قانون انتظارنام دارد که میگوید اگرشما تفکری خوب ومثبت داشته باشید افرادخوب ومثبت واگرتفکری منفی وبد داشته باشید افراد بد ومنفی را به سوی خودتان جذب خواهید کردپس همه اینها بستگی به نگاه کارافرین ویک فرد موفق دارد برایان تریسی درخصوص این قانون میگوید: افکاری که شمادارید یا میتواند برعلیه شما باشد یا به نفع شما باشد .
افراد موفق وثروتمند ذهنی توانگر وقدرتمند دارند ذهنی غنی دارند یعنی داخل ذهن این افراد تفکراتی هست که آن را حفظ میکنند اگر بخواهید مدام نگران پول باشید اگر بخواهید مدام نگران بی پولی ونداشتن پول باشید مطمئن باشید که همین تفکرمنفی پول را ازشما دورمیکند ومشکلات مالی شما را هم زیاد میکند ,افراد ثروتمند افرادی هستند که نگرش آنها ,تفکرآنها با افراد دیگرجامعه متفاوت هست زاویه نگاه متفاوتی دارند, درمورد ایده ها وافکارشون تصویرسازی ذهنی دارند, یادم هست که ازیکی ازبازیگران مطرح درخصوص موفقیتش سوال شد وایشان پاسخ دادند: که من درزمان کودکی درجلوی آینه ودرخیال خودم گرفتن تندیس راتصویرسازی میکردم وباورداشتم که به ارزویم میرسم وبه این جایگاهی که الان رسیدم خوشحالم اما قانع نشدم وباید بالاتربروم این نشانه تفکر وذهن یک فرد موفق هست .اگرمیخواهید که همانند این افراد موفق وثروتمند وکارافرین شوید فیلمهایشان را ببینید؟تفکرشان را بررسی کنید ؟ببینید ازچه راهی رفته اند ؟چه پوشش واستایلی دارند؟چه رفتار وبرخوردی دارند ؟چه چیزهایی دوست دارند ؟چه کتابهایی را دوست دارند ؟مسلما به شما ونگرش شما کمک زیادی خواهد کرد ووقت گذاشتن وملاقات بااین افراد نگاه شما را به این زندگی واین دنیا عوض خواهد کرد .
طبق تحقیقاتی که برروی افراد ثروتمند جهان انجام شده 85درصد افراد ثروتمند جهان هم کتاب زیاد میخوانند وهم ورزش وهم گوش دادن به نوارهای آموزشی –بیل گیتس کارآفرین وثروتمند جهان هفته ای یک کتاب میخواند وبا جمع سال میشود سالانه 50کتاب چون اعتقاد دارد که فکر را باید همیشه پرورش داد.
برای رسیدن به موفقیت وخواسته ها وآرزوهایتان باید هم علم وهم تجربه وهم پول را مدیریت داشته باشید این سه تاخواسته نام برده شده باعث قدرت انسان میشود نسبت به پول باید حواستان باشد هم پس انداز وهم صرفه جویی داشته باشید کمترازدرآمدتان خرج بکنیدوپولی که داخل حساب هست را دقت کنید وحواستان به دخل وخرجتان باشد به لحاظ اینکه پول ,پول می آورد چون این کارجمع آوری پول آرام آرام انجام می شودویک شبه به وقوع نمی پیوندد.
یادم هست که درجایی خوانده بودم که ثروتمندمشهوری گفته بود, اگر300دلارپول داشته باشم وارزش یک کیف چرم برفرض مثال 250دلارباشد ترجیح می دهم که یک کیف ارزانتربخرم به طورمثال 50دلار باشد و250دلارداخل کیفم بگذارم پس این نشانه این هست که قدروارزش پول را باید همه مابدانیم به لحاظ اینکه داشتن پول یعنی داشتن قدرت ونداشتن آن یعنی نداشتن قدرت هست درموارد بعدی توضیحات کاملتری ارائه خواهم داد .

سمیه نساجی وکیل پایه یک دادگستری

کارآفرین برتر کشور

نظرات
    نظر خود را بنویسید