خرداد 24 1399کارآفرینی-وقدرت-ذهن-از-نگاه-ناپلئون-هیل

کارآفرینی وقدرت ذهن از نگاه ناپلئون هیل

در خرداد 24, 1399توسط مدیر اصلیتعداد بازدید 502

تمام اندیشمندان وکارآفرینان منتخب دنیا این مطلب را خاطرنشان نموده اند که, درخصوص حرفه وشغلی که قصد وارد شدنش را دارید, ابتدائا به دنبال پول نباشید بلکه به دنبال علاقه خودتان باشید ببینیدچه شغل وچه حرفه ای رادوست دارید .به لحاظ اینکه زمانی که شما کارخودرا شروع می کنید, مسلما درکنارحرفه تان سختی های  زیادی باید انجام دهید,چون با سختی زیاد وتلاش فراوان وپشتکار,هم پخته می شوید هم منزلت اجتماعی بالایی پیدا خواهید نمود.یک کارآفرین باید بعداز علاقه به حرفه مورد نظرخودش, یک هدف مشخص برای خودش تعیین

تمام اندیشمندان وکارآفرینان منتخب دنیا این مطلب را خاطرنشان نموده اند که, درخصوص حرفه وشغلی که قصد وارد شدنش را دارید, ابتدائا به دنبال پول نباشید بلکه به دنبال علاقه خودتان باشید ببینیدچه شغل وچه حرفه ای رادوست دارید .به لحاظ اینکه زمانی که شما کارخودرا شروع می کنید, مسلما درکنارحرفه تان سختی های  زیادی باید انجام دهید,چون با سختی زیاد وتلاش فراوان وپشتکار,هم پخته می شوید هم منزلت اجتماعی بالایی پیدا خواهید نمود.یک کارآفرین باید بعداز علاقه به حرفه مورد نظرخودش, یک هدف مشخص برای خودش تعیین کند,هدف مشخص یعنی این هدف باید معین وقابل اندازه گیری ودست یافتنی وواقع بینانه وزمان بندی شده باشد ,که این هدف مشهوربه قاعده SMART است . و اینکه باید طرح ونقشه آن را هم تهیه کند وبعدازآن تلاش تلاش تلاش داشته باشد.
باید یک دفتری ویا تقویمی داشته باشد وخودش را درچند سال بعد ببیندوتصورکند, برفرض مثال 10سال بعد -5سال بعد, درآن دفتردرمورد شغلش ودرمورد درآمدش واملاک ودارایی هایش وحساب بانکیش وموارد دیگر, همه را بنویسد این نوشتن به فکر ونگرش  ذهنی کارآفرین جهت می دهد.
یادم هست درجایی خوانده بودم که برای ثروتمندشدن باید دوموضوع را درنظرگرفت ,یک مورد صنعت هست مثل صنعت خودروسازی  ودومین مورد صرفه جویی هست, که باید این موارد را درگوشه ذهن سپرد.زمانی که یک کارآفرین به سرمایه مالی خوبی میرسد اصطلاحی که برایش درنظرگرفته میشود این است که, این کارآفرین به یک رفاه آگاهانه رسیده است.
 اولین بارناپلئون هیل موضوع رفاه آگاهانه را مطرح نمودند .همانطور که می دانید ناپلئون هیل نویسنده کتاب پرفروش بیندیشید تاثروتمند شوید هست ,واین که دردوران کودکی درفقربدنیا آمد وبعدازبزرگ شدن بعنوان گزارشگر ونویسنده کارخودش را شروع کرد وبا افراد برجسته آن زمان ملاقاتهایی داشت واین ملاقاتها وتهیه گزارشها باعث قدرت خط فکری این نویسنده شد ویکی از مصاحبه های او, مصاحبه با توماس ادیسون بود.
ناپلئون هیل درخصوص ثروت آفرینی وموفقیت, عقیده زیادی به قدرت ذهن داشت .واینکه معتقد بود  که برای رسیدن به موفقیت باید, شما یک کلید ویا یک شاه کلید داشته باشید , ومی گفت : هرچه ذهن بتواند به آن فکرکند وآن را باورداشته باشد بدست می آورد حتی بدون تحصیلات ,مثل توماس ادیسون که فقط سه ماه به مدرسه رفت وبزرگترین مخترع دنیا شد,قدرت ذهن بزرگترین نعمتی هست که خداوند به انسانها داده است واین که نیروهای معنویی هم کارساز برای رسیدن به هدف شماست ,عقیده داشت باید خودمان بلیط زندگی خودمان را بسازیم.چرا که هرچیزی که شمادرذهن خودتان تصورکنید تصورخوب یا تصوربد هرچه باشد, ممکن است که تبدیل به واقعیت بشود پس باید انسانهادر سلامت کامل باشند ,آرامش ذهنی داشته باشند ,عاشق انتخابهای خود باشند ,رفتارذهنی مثبت داشته باشند واینکه هدفشان باید قطعی باشد ودرکناراین موارد باید قدرت –تجربه –نفوذ داشته باشند.
وبه 5اصل اعتقاد داشت:
1-هیچ چیزی جز خودت ,نمیتواند برایت موفقیت به ارمغان بیاورد.
2-ابتدا اندیشه می آید, وبعد سازماندهی آن اندیشه به ایده وطرح, وبعد تبدیل طرح به واقعیت, وآغاز, همانطورکه مشاهده خواهید کرد درتخیل شماست .
3-کسی که, بیشتر ازدستمزدی که میگیرد, کارکند به زودی بیشترازکاری که میکند دستمزد میگیرد .
4-نقطه شروع تمام موفقیتها, از اشتیاق است .
5-تا زمانی که عادت دیدن خوبیها به جای بدیها, دردیگران را درخود شکل ندهی هرگز,نه به موفقیت خواهی رسید ونه به خوشحالی .
ودرپایان اینکه هیل معتقد بود که هرفرد باید به تنهایی راز خودش را پیدا کند .یعنی ما آدمها باتوجه به شناختی که ازافراد پیدا می کنیم رازخودمان را پیدا کنیم,نیازمان را پیدا کنیم .  

سمیه نساجی وکیل پایه یک دادگستری

نظرات
    نظر خود را بنویسید