خرداد 17 1399کارآفرینی-و-ثروت

کارآفرینی و ثروت

در خرداد 17, 1399توسط مدیر اصلیتعداد بازدید 4866

ممکن است که این سوال را ازخود بپرسید که چرا بعضی مشاغل مثل وکالت –پزشکی –مهندسی نسبت به بقیه اقشارجامعه درآمد بیشتری دارند به لحاظ اینکه این افراد هم توانایی وهم مهارت وهم اعتماد به نفس دارندوبه آن خود باوری رسیده اند. واینکه همیشه درحال مطالعه بروز مربوط به شغل ورشته خودشان هستند این افراد نسبت به ارزش وجودی خودشان قانع نیستند به زبان ساده ازخودشان زیاد راضی نیستند واینکه کاری که به آنها سپرده میشود به بهترین شکل ممکن انجام میدهند وحتی بیشترازمقداری که باید انجام بشود انجام میدهند ب

ممکن است که این سوال را ازخود بپرسید که چرا بعضی مشاغل مثل وکالت –پزشکی –مهندسی نسبت به بقیه اقشارجامعه درآمد بیشتری دارند به لحاظ اینکه این افراد هم توانایی وهم مهارت وهم اعتماد به نفس دارندوبه آن خود باوری رسیده اند. واینکه همیشه درحال مطالعه بروز مربوط به شغل ورشته خودشان هستند این افراد نسبت به ارزش وجودی خودشان قانع نیستند به زبان ساده ازخودشان زیاد راضی نیستند واینکه کاری که به آنها سپرده میشود به بهترین شکل ممکن انجام میدهند وحتی بیشترازمقداری که باید انجام بشود انجام میدهند با این عملکرد هم رضایت خودشان وهم رضایتمندی مشتری وپول بیشتر را به همراه خواهند داشت.
اما چیزی که باعث قدرت تمام افراد جامعه وامنیت جامعه میشود پول است .پول به انسانها قدرت میدهد.یک فرد کارافرین باید بداند که نسبت به پول وسرمایه ای که بدست می آورد مدیریت مالی داشته باشد باید پولش را پس انداز نماید,جناب برایان تریسی درخصوص مدیریت پول گفته اند: که یک فرد کارآفرین ویا یک فرد عادی باید هم پولش را پس انداز نماید وهم درکنارپس انداز ذخیره نقدی داشته باشد واین که بدهی ها وقرضهایش را پرداخت نماید .
برفرض مثال یک مدیرفروش , دریک فرش فروشی مشغول فعالیت است وماهیانه 5میلیون تومان درآمد دارد باید نسبت به پول دریافتی مدیریت داشته ومقداری ازآن حقوق را پس انداز ومقداری را به صورت نقدی ذخیره داشته باشد ومقداری هم برای بدهی ها کناربگذارد اگر ازاین حقوقی که دریافت میکند 10درصد ازاین پول را کنارگذاشته ودرجایی پس انداز نماید واین عملکرد ماهانه تکرارشود  وخرج نکند مطمئن شوید که هیچوقت بدون پول نخواهید بوداین اولین راه شروع ثروتمندشدن شماست .
یک آدم موفق وکارآفرین برای رسیدن به موفقیت باید دایره ارتباطات خودرا بالا ببرد وبا افراد مختلف وشاخص درهرزمینه ای آشنا شود وازتجربیات وراهکارهای آنها برای رسیدن به موفقیت بهره ببردواینکه باید فردی مثبت وتوانمند باشد اخلاقی خوب وپسندیده داشته باشد اگرشما دیگران رادوست داشته باشید مسلما دیگران هم شما را دوست خواهندداشت  ودرلحظات سخت به شما کمک خواهندکرد ,باید فن بیان وسخنران خوبی, باشید پیشنهاد میکنم اگردراین خصوص ضعف دارید حتمادرکلاسهای فن بیان واصول وفن مذاکره شرکت کنید به لحاظ اینکه بیان خوب به معنی اقناع شایسته خواهد بودوشما گل سرسبد هرجمعی خواهید بود.
نتیجه میگیریم که یک فردکارآفرین (صاحب کارخانه ) اگر بخواهد سود کاری, خیلی خوبی داشته باشد باید همیشه درحال فعالیت وتلاش مداوم باشد واینکه برای راهبرد کار وفعالیتش باید به فکرکشف ایده های جدید باشدهمین فعالیت مداوم باعث پیشرفت خواهد بود واین که ایده ای که به ذهنش خطورمیکند باید این ایده را زمانی که به عرصه ظهوررسید  با کیفیت بالا به مشتری عرضه کندممکن است زمانی که این ایده را آغاز میکند  شکست بخورد ,نترسید باهرشکستی شما قویتروموفق تروقدرتمندتروباتجربه ترخواهیدشد.
سمیه نساجی وکیل پایه یک دادگستری

نظرات
    نظر خود را بنویسید