خرداد 10 1399پیشینه-مختصرکارافرینی-وتعریف-ان

پیشینه مختصرکارافرینی وتعریف ان

در خرداد 10, 1399توسط مدیر اصلیتعداد بازدید 5247

کارآفرینی یا کسب وکار به قرن 17و18میلادی برمی گردد این واژه اصالتا"  فرانسوی است واولین کسانی که این واژه واصطلاح را به زبان آوردند افرادی بودند که درعلم اقتصاد اشراف داشتندواقتصاددانان برجسته بودندکارآفرینی درحقیقت یک علم است .پدرعلم کارآفرینی فردی بنام ژوزف شومپیتربودکه دراین خصوص تحقیقات وتالیفات زیادی را انجام داده بود.

کارآفرینی یا کسب وکار به قرن 17و18میلادی برمی گردد این واژه اصالتا"  فرانسوی است واولین کسانی که این واژه واصطلاح را به زبان آوردند افرادی بودند که درعلم اقتصاد اشراف داشتندواقتصاددانان برجسته بودندکارآفرینی درحقیقت یک علم است .پدرعلم کارآفرینی فردی بنام ژوزف شومپیتربودکه دراین خصوص تحقیقات وتالیفات زیادی را انجام داده بود.
کارآفرینی یعنی اینکه شما بتوانید ازفرصتهای زندگیتان بهترین بهره را ببرید وبتوانید استفاده کنید یعنی شکارلحظه ها ,باید محیط اطراف خود را دقیق بشناسید وبا توجه به شناختی که ازمحیط اطرافتان بدست آوردید به فکراین باشید که بتوانید درکارتان (کسب وکار) ایده ونوآوری ودرک محیط را, پیاده نمایید .
افراد کارآفرین مثل من وشماهستند اما خصوصیاتی دارند که باعث شده دررتبه های بالاتری قراربگیرند, پیشروهستند, یعنی جلوترازدیگران حرکت میکنند ومانند یک دونده ای هستند که ازخط پایان خیلی سریعترازدیگران میگذرند .خلاق هستند, یعنی قدرت خلق کردن یک اثررادارندبه لحاظ اینکه فکربرتری دارند .آینده نگرهستند,یعنی  قدرت پیش بینی آینده را دارند.اهل ریسک وخطرکردن هستند ونمیترسند.
همین کارآفرینی باعث ایجاد شغل وثروت درجامعه وجلوگیری از بیکاری وتزریق سرمایه به کشورچه ازلحاظ داخلی وچه ازلحاظ خارجی خواهد شد.
یکی ازراههای ثروتمندشدن این است که کارآفرین شوید یعنی کسب وکار خودتان را با توجه به علائقتان شروع کنید کارآفرینی انواع کسب وکارها وتجارتها را دربرمیگیرد وشامل میشود برفرض مثال املاک –مستغلات –کشاورزی –دامداری –پرورش ماهی –رایانه تعریف کوچکی ازکارآفرینی هستند .
زمانی که ایده ای به ذهنتان خطورمیکند آن ایده را درمحصول یاخدمت خودتان پیاده کنید وپس ازآن کسب وکارخودرا راه بیندازید افراد بزرگی مثل بیل گیتس ولاری الیسون اینها زمانی که کاروتجارت خودشان را آغازکردند یا پولی نداشتند ویا اگر هم داشتند سرمایه خیلی کمی داشتند  پس به این نتیجه میرسیم که نگرش وفکرکردن  آغاز وشروع همه چیزاست باید درطول زندگیتان به سمت جلوحرکت کنید امروز شما باید با فردای شما متفاوت باشد اگر میخواهید قدرتمند تروشرافتمند تر از گذشته منزلت وجایگاه داشته باشید باید نگاه ونگرشتان را به سمت تعالی ببرید وتصمیم بگیرید که شروع کنید برنامه ریزی دقیق داشته باشید وبدانید که برای قدرتمندشدن درکسب وکارباید بهای هرچیزی را بپردازید .این خصوصیات وویژگی افراد موفق وکارآفرین بود که عنوان شد .
حال اگردرطول زندگی خودشروع نکنید وکار خودرا به فردا موکول کنید وبرای آینده سرمایه گذاری دراز مدت وکوتاه مدت  نداشته باشید ودیدگاه دراز مدت  وکوتاه مدت نداشته باشید مطمئن باشید که همیشه دردغدغه نداشتن پول وتهیدستی درزندگی خود نخواهید بود.
از نظر من بعنوان فرد تحصیل کرده این رشته با توجه به ازدیاد جمعیت و گسترش جوامع بشری ایجاد شغلهای جدید باعث پیشرفت جامعه و توسعه خواهد بود در مقاله بعدی توضیح مبسوط تری خواهم داد .

سمیه نساجی وکیل پایه یک دادگستری

نظرات
    نظر خود را بنویسید