اخبار و مطالب حقوقی

آذر 11 1399زن-مظهر-آرامش-است،-ناآرامش-نکنید

زن مظهر آرامش است، ناآرامش نکنید

در آذر 11, 1399توسط مدیر اصلیتعداد بازدید 263

فراموش نکنیم زن به ما قدرت بازو می دهد؛ چگونه می توانیم قدرت بازویی را که از زن گرفته ایم علیه خود او به کار ببریم؟ به امید روزی که قانونی محکم در رابطه با آزار و خشونت علیه زنان مطرح، تصویب و اجرا شود.

ادامه مطلب
خرداد 24 1399کارآفرینی-وقدرت-ذهن-از-نگاه-ناپلئون-هیل

کارآفرینی وقدرت ذهن از نگاه ناپلئون هیل

در خرداد 24, 1399توسط مدیر اصلیتعداد بازدید 417

تمام اندیشمندان وکارآفرینان منتخب دنیا این مطلب را خاطرنشان نموده اند که, درخصوص حرفه وشغلی که قصد وارد شدنش را دارید, ابتدائا به دنبال پول نباشید بلکه به دنبال علاقه خودتان باشید ببینیدچه شغل وچه حرفه ای رادوست دارید .به لحاظ اینکه زمانی که شما کارخودرا شروع می کنید, مسلما درکنارحرفه تان سختی های &...

ادامه مطلب
آذر 08 1399خشونت-علیه-زنان

خشونت علیه زنان

در آذر 08, 1399توسط مدیر اصلیتعداد بازدید 3328

در این مطلب کوتاه می خواهم مفهوم جمله خشونت علیه زنان را به زبان ساده و زشتی این عمل را با واقعیت زندگی بیان کنم ، معنی خشونت علیه زنان اینطور تعریف شده است . 

ادامه مطلب
خرداد 26 1399کارآفرینی-و-باور-2

کارآفرینی و باور 2

در خرداد 26, 1399توسط مدیر اصلیتعداد بازدید 5766

تحقیقاتی که درحوزه کارآفرینی وافراد موفق انجام شده به این نتیجه رسیده اند که افراد کارآفرین زمانی که استارتاپ یا کسب وکار خودشان را راه اندازی کرده اند به اندازه 5سا ل یا 7سا ل کار وتلاش کرده اند تا توانسته اند حرفه ای بشونددرطول این چندین سال به اندازه هزاران ساعت وثانیه تجربه بدست آورده اندو این ه...

ادامه مطلب
خرداد 26 1399کارآفرینی-و-باور-1

کارآفرینی و باور 1

در خرداد 26, 1399توسط مدیر اصلیتعداد بازدید 5586

اگریک فرد کارآفرین را دیدید که زندگی خوب ومطلوبی دارد بدانید که تفکر ونگاهش دراین موضوع واقعا تاثیرگذاربوده قانونی بنام قانون انتظارنام دارد که میگوید اگرشما تفکری خوب ومثبت داشته باشید افرادخوب ومثبت واگرتفکری منفی وبد داشته باشید افراد بد ومنفی را به سوی خودتان جذب خواهید کردپس همه اینها بستگی به ...

ادامه مطلب
خرداد 17 1399کارآفرینی-و-ثروت

کارآفرینی و ثروت

در خرداد 17, 1399توسط مدیر اصلیتعداد بازدید 3908

ممکن است که این سوال را ازخود بپرسید که چرا بعضی مشاغل مثل وکالت –پزشکی –مهندسی نسبت به بقیه اقشارجامعه درآمد بیشتری دارند به لحاظ اینکه این افراد هم توانایی وهم مهارت وهم اعتماد به نفس دارندوبه آن خود باوری رسیده اند. واینکه همیشه درحال مطالعه بروز مربوط به شغل ورشته خودشان هستند این اف...

ادامه مطلب
خرداد 17 1399کارآفرینی-وقدرت

کارآفرینی وقدرت

در خرداد 17, 1399توسط مدیر اصلیتعداد بازدید 4420

برای کارآفرین شدن این تصوروجود دارد که باید ازیک ایده جدید ویا یک کارغیرقابل باورشروع کرد درحالیکه یک فرد کارآفرین باید اولا مطابق باعلایق خود کارویا شغل مورد علاقه خود را آغازنماید چون زمانی که کاری آغازمیشود مسلما درکنارشیرینی های کار,سختی کارهم هست وهمین علاقه ودوست داشتن حرفه ,تلاش وانگیزه را در...

ادامه مطلب
خرداد 10 1399کارآفرینی-و-کسب-و-کار

کارآفرینی و کسب و کار

در خرداد 10, 1399توسط مدیر اصلیتعداد بازدید 6135

یک کارآفرینی که کسب وکاری را راه اندازی میکند باید درتنهایی خودش یک قلم وکاغذ برداردواهداف وایده های خودش رو بنویسد همین نوشتن ایده به نگاه کارآفرین جهت میدهد دراینجاست که کارآفرین نسبت به کسب وکار خودش مسلط وحرفه ای خواهد شدیک کارآفرین باید مطالعه داشته باشد باید درسمینارهای مختلف وهمایش های بسیار ...

ادامه مطلب
خرداد 10 1399پیشینه-مختصرکارافرینی-وتعریف-ان

پیشینه مختصرکارافرینی وتعریف ان

در خرداد 10, 1399توسط مدیر اصلیتعداد بازدید 4195

کارآفرینی یا کسب وکار به قرن 17و18میلادی برمی گردد این واژه اصالتا"  فرانسوی است واولین کسانی که این واژه واصطلاح را به زبان آوردند افرادی بودند که درعلم اقتصاد اشراف داشتندواقتصاددانان برجسته بودندکارآفرینی درحقیقت یک علم است .پدرعلم کارآفرینی فردی بنام ژوزف شومپیتربودکه دراین خصوص تحقیقا...

ادامه مطلب
خرداد 09 1399خانــــواده-وعوامل-تحکیــــم-آن

خانــــواده وعوامل تحکیــــم آن

در خرداد 09, 1399توسط مدیر اصلیتعداد بازدید 4880

خــــــانواده  زیباترین واژه ومقدس ترین نهاد جوامع بشــــــری است اگربه این نهاد مهم بشری اهمیت داده شده ودرمسیردرست, راهنمایی وهدایت شود این خانواده متعالی ومتعادل بوده واگر به این نهاد مهم بشری اهمیتی قائل نشده ودرمسیردرستی هدایت وراهنمایی نشود این نهاد مقدس خانواده راه خوبی را سپری نخواهد کر...

ادامه مطلب
خرداد 09 1399قسمت-اول-:زندگی-زناشویی-وحسن-معاشرت

قسمت اول :زندگی زناشویی وحسن معاشرت

در خرداد 09, 1399توسط مدیر اصلیتعداد بازدید 3844

 زمانی که دردفترخانه ازدواج این پیوند مقدس وخطبه عقد توسط عاقد مابین زوجین خوانده می شود مودت ورحمت به اذن خداوند به استناد ایه 21سوره روم (ومن ایاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها وجعل بینکم موده ورحمه  ان فی ذلک لقوم یتفکرون )شکل میگیرد .

ادامه مطلب